Điều khoản

  1. Điều khoản

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng trang web này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu được áp dụng.

-Advertisement-

Dưỡng Mày FEG Eyelash XEM HÀNG Dưỡng Mi FEG Eyelash Phiên Bản Plus
XEM HÀNG
Dưỡng Mi FEG Eyelash Phiên Bản Thường
XEM HÀNG
  1. Sử dụng giấy phép

Giấy phép được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của KHUYẾN MÃI VÀNG (KMV) để chỉ xem tạm thời, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

  • Sửa đổi hoặc sao chép tài liệu;
  • Sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ màn hình công khai nào (thương mại hoặc phi thương mại);
  • Cố gắng dịch ngược hoặc đảo ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của KMV;
  • Loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác từ các tài liệu; hoặc là
  • Chuyển tài liệu cho người khác hoặc “phản chiếu” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào và có thể bị KMV chấm dứt bất kỳ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở định dạng điện tử hay bản in.

-Advertisement-

  1. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web của KMV được cung cấp “nguyên trạng”. KMV không đảm bảo, bày tỏ hay ngụ ý, và từ chối tuyên bố và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng bán hàng, thể dục cho mục đích cụ thể hoặc không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác. Hơn nữa, KMV không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, kết quả, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng tài liệu trên trang web Internet hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

  1. Hạn chế

KMV hoặc các nhà cung cấp của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, không giới hạn, thiệt hại về mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng tài liệu trên trang web của KMV, ngay cả khi KMV hoặc đại diện được ủy quyền của KMV đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép hạn chế về bảo đảm ngụ ý, hoặc hạn chế trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

-Advertisement-

Viên Uống Trắng Da Ngừa Nám Glutathione 600 Dr.Lacir
XEM HÀNG
Bộ Đôi Dưỡng Trắng Da Trị Nám Kawaii

XEM HÀNG
Viên Uống Trắng Da Nine's Beauty
XEM HÀNG

5. Sửa đổi

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của KMV có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. KMV không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của nó đều chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. KMV có thể thay đổi các tài liệu trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, KMV không cam kết cập nhật tài liệu. 6. Liên kết KMV đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết với trang web Internet của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là xác nhận bởi KMV của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy đều có nguy cơ riêng của người dùng. 7. Điều khoản sử dụng trang web sửa đổi KMV có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này. 8. Luật điều chỉnhBất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của KMV sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Nhà nước Việt Nam mà không liên quan đến xung đột của nó về các quy định của pháp luật. Các điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho việc sử dụng trang web.

-Advertisement-

Sữa Tăng Cân Hiweight


XEM HÀNG
Sữa Tăng Chiều Cao Hiup XEM HÀNG Sữa Trí Não Olisure XEM HÀNG