Chính sách

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã xây dựng Chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Phần sau phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi. 

-Advertisement-

ĐĂNG KÝ VÍ MOMO NHẬN NGAY 500K

Sử dụng ví MoMo An toàn – Tiện Lợi – Chiết Khấu Cao. Vietcombank bảo chứng 100%. Đăng ký ngay!

  • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích thu thập thông tin.
  • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục tiêu hoàn thành các mục đích mà chúng tôi đã chỉ định và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
  • Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết cho việc thực hiện các mục đích đó.
  • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng và, nếu thích hợp, với kiến ​​thức hoặc sự đồng ý của cá nhân có liên quan.
  • Dữ liệu cá nhân phải phù hợp với mục đích sử dụng, và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích đó, phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.
  • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an toàn hợp lý chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
  • Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.

Chúng tôi cam kết thực hiện công việc kinh doanh của mình theo các nguyên tắc này để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.